D.I.A.S. Group  – Diogenis International Associates Solutions - Je multitaskingová spoločnosť s pôsobnosťou na trhu Strednej Europy dlhšou ako 15 rokov, sidlom na Slovensku. D.I.A.S. Group Vás prostredníctvom jediného telefonátu zbaví všetkých Vašich problémov.

  

    V I L L A, s.r.o.

 

Firma V I L L A s.r.o. poskytuje geodetické služby a je predajcom geodetických a stavebných prístrojov, softvéru a príslušenstva firiem MicroSurvey, FOIF, JAVAD, miniPLAN, AMPERE SYSTEM.

Geodetické služby: ·  geometrický plán na majetkovoprávne usporiadanie ·  geometrický plán na rozdelenie pozemkov ·  geometrický plán na zameranie ku kolaudácii ·  geometrický plán na vyznačenie vecného bremena ·  konzultácie v oblasti vysporiadania vlastníckych práv k pozemkom ·  poradenstvo v oblasti geodézie a realitnej činnosti ·  geodetické práce pre investora stavby ·  geodetické práce pre dodávateľa stavby ·  účelové mapy všetkých mierok  ·  predprojektové, polohové a výškové zameranie ·  porealizačné zameranie ·  zameranie do digitálnej mapy